تفسیر بند 10 دستورالعمل تراکنش بانکی به شماره 200/99/16 به تاریخ 1399/01/31 و دفاعیات در هنگام رسیدگی به مالیات تراکنش بانکی - مشاوره تراکنش بانکی- دفاع تراکنش بانکی
تفسیر بند 10 دستورالعمل تراکنش بانکی به شماره 200/99/16 به تاریخ 1399/01/31 و دفاعیات در هنگام رسیدگی به مالیات تراکنش بانکی - مشاوره تراکنش بانکی- دفاع تراکنش بانکی
برای درک بهتر مالیات بر تراکنشهای بانکی بهتر است رسیدگی را به دو دسته تقسیم نماییم

1- قبل از سال 95 

2- سال 95 و پس از آن 

تفاوت ها 

یکی از تفاوتهای بررسی قبل از سال 95 مربوط به واریزیهای بالای 150 میلیون ریال میباشد که با توجه به بند 10 بخشنامه  اگر مبالغ واریزی زیر مبلغ 150 میلیون ریال باشد در صورت که مربوط به درگاه و پوز نباشد از مبالغ قابل بررسی حذف میگردد. 

تفاوت در حد آستانه

برای کلیه تراکنشهای قبل از سال 95 اداره امور مالیاتی میتواند درخواست رسیدگی نماید اما در خصوص سال 95 به بعد بانکها مکلف شده اند مبالغ واریزی بالای 5 میلیارد تومان را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. ( جهت دانلود مستند اینجا کلیلک کنید)

بند 10 بخشنامه 

با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.

 

آرمین علیزاده
تلفن تماس 09122207470

مدرس و مشاور مالیاتی

کلیه شرکتهای بازرگانی،تولیدی وپیمانکاری 

دفاع تخصصی از پروندههای تراکنش بانکی

1399-10-28