نحوه تولید کلید عمومی و خصوصی از csr حسابداران برتر

باتوجه‌به اینکه اکثر مودیان مالیاتی در هنگام تهیه گواهی مهرسازمانی از سایت Gica.ir کلید عمومی و خصوصی خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین اجباری شدن داشتن گواهی مهرسازمانی در آینده ای نزدیک جهت ارسال صورت‌حساب به سامانه مودیان مجموعه حسابداران برتر با استفاده از متخصصین حرفه‌ای جهت رفع این مشکل اقدام به تولید کلید عمومی و خصوصی از فایل csr نموده است.

فایل csr در سایت gica کجا قرار دارد؟

  1. جهت دانلود فایل csr از سایت gica وارد سایت شده کلیک کنید 
  2. وارد قسمت لیست درخواستهای صدور گواهی شوید
  3. گزینه ویرایش/جزئیات را زده در صفحه باز شده دانلود csr را فشار دهید. فایل csr را دانلود نموده و در محل مناسبی در سیستم خود قرار دهید.
  4. وارد منو سامانه مودیان سایت حسابداران برتر به آدرس hesabdaranbartar.com شده و گزینه تولید کلید عمومی و خصوصی از csr را انتخاب کنید.
  5. فایل csr را آپلود نموده و کلید صدور را انتخاب کنید.

فایل عمومی و خصوصی را دانلود نموده و در محلی که فایل csr را قرار داده‌اید انتقال دهید.

جهت تولید کلید عمومی خصوصی از فایل csr کلیک کنید.