مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان در خصوص تمدید مهلت زمان ارسال صورتحسابها در سامانه مودیان برای تمامی فراخوان ها
مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان در خصوص تمدید مهلت زمان ارسال صورتحسابها در سامانه مودیان برای تمامی فراخوان ها

بسمه‌تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مصوبه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان

به‌موجب بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به شرح زیر مورد تأیید و لازم‌الاجرا می‌باشد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری نگاشت شناسه عمومی کالا و خدمت را با شماره GTINمربوطه به مرکز تنظیم مقررات اعلام نماید و متعاقب آن همین نگاشت را برای شناسه اختصاصی انجام دهند.
–سرویس نگاشت GTINبا شناسه کالا شرح کالا و شناسه خدمات توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و در اختیار مؤدیان قرار گیرد.
متن توافق‌نامه نحوه تبادل اطلاعات بین سامانه مؤدیان و سامانه‌های جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت تا هفته آینده برای امضای طرفین آماده شود و به اطلاع مؤدیان و شرکت‌های معتمد برسد. هدف این است که هر مؤدی که بخواهد اطلاعات خود را صرفاً به یکی از طرفین ارسال کند امکان‌پذیر باشد و نیاز به ورود مجدد اطلاعات نباشد.
با عنایت به درخواست‌های مکرر مؤدیان و نظر به چالش‌ها و مشکلات مودیان در جریان ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده ایشان به سامانه مؤدیان و عدم ارسال برخی صورت‌حساب‌ها در موعد مقرر و باتوجه‌به اختیارات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشعاری برای صورت‌حساب‌های صادره تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ که در مهلت مقرر به سامانه مؤدیان ارسال نشده است تا ۱۴۰۲/۴/۳۱ در دسترس مؤدیان مذکور قرار گرفته و صورت‌حساب‌های الکترونیکی ارسال شده توسط مؤدیان تا مهلت زمانی یاد شده به‌عنوان صورت‌حساب‌های ارسالی در موعد مقرر پذیرفته می­شود.

عیسی زارع‌پور
سید احسان خاندوزی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر امور اقتصادی و دارایی

1402-03-31