چارت نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی
چارت نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی

با توجه به بررسیهای گردش حسابهای بانکی تحت عنوان بررسی تراکنشها مطالعه فایل زیر بسیار مفید میباشد.

.جهت دانلود فایل اینجا کلیک کنید

آرمین علیزاده
تلفن تماس 09122207470
مدرس و مشاور مالیاتی

کلیه شرکتهای بازرگانی،تولیدی وپیمانکاری 

دفاع تخصصی از پروندههای تراکنش بانکی

1399-10-28