دوره قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی

یکشنبه ها 
ساعت 18:15 تا 20:15

مرور کلیه قوانین و مقررات مالیاتی 

استاد: آرمین علیزاده 

13 جلسه گذشته است. اما فیلم دوره 13 جلسه گذشته در اختیار دانش‌پذیران قرار خواهد گرفت.

ثبت نام دوره
نوع دوره تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان شهریه (ریال) ثبت نام
آنلاین 1402-06-01 18:15 20:15 20,000,000 ثبت نام
دوره قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی